บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) กิจกรรม สืบสานประเพณีฟ้อนเล็บ (วันแรก)