บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่