บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การเอื้อประโยชน์แก่นายทุนแต่ละเลยชาวบ้าน