บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การเรียนรู้แบบงอกงามจากภายในตน