บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การเรียนรู้จะเป็นการประยุกต์