บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การเพาะปลูกเห็ดฟางเพื่อสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรในชุมชน Mushroom cultivation to generate income for farmers in the midst of community