บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การเปิดกองและตรวจเครื่องแต่งกายโดยนายหมู่