บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การเติมภาพจากภาพที่ครูกำหนดให้