บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด