บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การออกแบบที่เน้นความสมดุลย์