บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การออกแบบการวิจัย(อาจารย์สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์)