บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การสอนกรณีที่ไม่มีอินเตอร์เน็ท การใช้สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ สิ่งที่ควรพิจารณา