บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การสร้างเครื่องมือแพทย์ราคาถูกใช้เอง