บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การสร้างความมั่นใจในการพูด