บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง