บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในคัมภีร์ ชินกาลมาลีปกรณ์