บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การวิจัยและพัฒนาประกอบด้วย