บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การวาดภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวภายในบ้าน