บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การวาดภาพสิ่งที่อยู่รอบตัว