บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การลดต้นทุนการดำเนินงานของเรือนจำผ่านการใช้แรงงานนักโทษ