บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การร่วมทุนกับชาวต่างชาติของธุรกิจขายของที่ระลึก