บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การรับอุปถัมภ์ชาวต่างชาติ