บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย