บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ