บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ