บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การพักการลงโทษ เพื่อทำงาน ศึกษา เวลากลางวัน และ จำคุกเวลากลางคืน (Day Parole)