บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย