บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การประเมินตนเอง การประเมินตนเองกับสมอง ประโยชน์กับสมอง สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการประเมิน