บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การปฏิบัติงาน วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2553