บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การบันทึกลงทะเบีนทรัพย์สิน