บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การที่แบบฝึกหัดจำนวนมากที่มีอยู่ จะเน้นไปที่องค์ประกอบ และทำให้ผู้เรียนมีความอ่อนไหวต่อความหมายในกลุ่ม