บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การที่เราจะตัวเองนั้นดูดี