บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การต่อสู้วิกฤตเพราะไม่ยอมแพ้