บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การดูแลผู้ป่วยวัยรุ่นและผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านจิตใจ