บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การดูดซึม ขนส่ง สารอาหาร ร่างกาย