บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การจัดทำกลยุทธ์ด้านการลงทุนเเละการจัดหาเงินทุน