บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การจัดการผู้ที่กระทำผิดแบบพิเศษและกรณีฉุกเฉิน