บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การจะเอาชนะผู้อื่นคือการที่เราต้องเหนื่อยกว่าคนอื่น