บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การขอให้พวกเด็กขีดเส้นใต้คำนาม ซึ่งจะตามด้วยกริยาที่แน่นอน ต่อมาจะให้นักเรียนจับคู่กริยาที่เป็นกลุ่มคำกับคำปรากฏร่วมทั่วไป