บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับชาวต่างประเทศ