บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การกู้เงินจำนวน 2 ล้าน ล้าน