บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) กว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว