บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) กลุ่มสร้างคน สร้างชาติ (MNC)