บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) กรณีศึกษาการใช้อำนาจตามกฎหมายของหน่วยราชการ