บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) กตัญญูกตเวที คือ เครื่องหมายของคนดี

เขียนเมื่อ
488
เขียนเมื่อ
547
เขียนเมื่อ
436
เขียนเมื่อ
965
เขียนเมื่อ
2,063
เขียนเมื่อ
2,056
เขียนเมื่อ
713
เขียนเมื่อ
627