บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) กฐินธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ประจำปี ๒๕๕๓