บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) กฎหมายเกี่ยวกับการให้นักโทษออกไปทำงานนอกเรือนจำของเรือนจำ