บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) กกต. ต้องเปิดเผยผลคะแนนทุกเขตโดยเร็ว