บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) "ครูครับ ทำไมชั่วโมงที่เรียนแล้วสนุกมันผ่านไปเร็วจังเลยครับ"