การจัดการความรู้ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การนำ "ความรู้" มา "จัดการ"

การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนและกว้างขวาง ไม่สามารถให้นิยามด้วยถ้อยคำสั้น ๆ ได้

วันนี้ช่วงระหว่างการทำงาน พอมีเวลาก็ทำให้นึกถึงเรื่องของการจัดการความรู้ขึ้นมา จากนั้นเลยลองเข้าไปในลิ๊งที่เกี่ยวข้องดู พบความหมายอันหนึ่งน่าสนใจ ซึ่งมีที่มาจาก สถาบันจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสังคม (สคส.) โดยได้สรุปนิยามของการจัดการองค์ความรู้ไว้ว่า
การจัดการความรู้คือ กระบวนการที่เป็นเครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าของกิจการขององค์กร กลุ่มบุคคล หรือเครือข่ายของกลุ่มบุคคลหรือองค์กร การจัดการความรู้ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การนำ "ความรู้" มา "จัดการ" แต่มีความหมายจำเพาะและลึกซึ้งกว่านั้นมาก
การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนและกว้างขวาง ไม่สามารถให้นิยามด้วยถ้อยคำสั้น ๆ ได้ ต้องให้นิยามหลายข้อ จึงจะครอบคลุมความหมาย ซึ่งได้แก่
O การจัดการความรู้มีความหมายรวมถึง การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูล เพื่อสร้างเป็นความรู้ เทคโนโลยีด้านข้อมูลและด้านคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มพลังในการจัดการความรู้ แต่เทคโนโลยีด้านข้อมูลและคอมพิวเตอร์โดยตัวของมันเองไม่ใช่การจัดการความรู้
O การจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันความรู้ (knowledge sharing) ถ้าไม่มีการแบ่งปันความรู้ ความพยายามในการจัดการความรู้จะไม่ประสบผลสำเร็จ พฤติกรรมภายในองค์การเกี่ยวกับวัฒนธรรม พลวัต และวิธีปฏิบัติ มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ ประเด็นด้านวัฒนธรรมและสังคม มีความสำคัญยิ่งต่อการจัดการความรู้
O การจัดการความรู้ต้องการผู้ทรงความรู้ความสามารถในการตีความและประยุกต์ใช้ความรู้ ในการสร้างนวัตกรรมและเป็นผู้นำทางในองค์การ รวมทั้งต้องการผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่งสำหรับช่วยแนะนำวิธีประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ ดังนั้นกิจกรรมเกี่ยวกับคน ได้แก่ การดึงดูดคนเก่งและดี การพัฒนาคน การติดตามความก้าวหน้าของคน และการดึงคนมีความรู้ความสามารถไว้ในองค์การ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้
O การจัดการความรู้เป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิผลขององค์การ การจัดการความรู้เกิดขึ้นเพราะมีความเชื่อว่าจะช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาและความสำเร็จให้แก่องค์การ การประเมิน "ต้นทุนทางปัญญา" (intellectual capital) และผลสำเร็จของการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ เป็นดัชนีบอกว่าองค์การมีการจัดการความรู้อย่างได้ผลหรือไม่

จากความหมายซึ่งคลอบคลุมในหลายๆเรื่อง ทำให้เรามองว่าการจัดการความรู้เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างมากที่ทุกๆองค์กรควรจะได้ตระหนักถึง และเริ่มที่จะเอาใจใส่กับมันอย่างจริงจัง อันที่จริงแล้วเราคิดว่าแต่ละองค์กรก็มีรูปแบบของการจัดการความรู้ในตัวอยู่แล้ว แต่อาจจะไม่ได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนหรือเป็นรูปธรรมนัก และเราคิดว่า การเริ่มต้นที่จะมีการจัดการความรู้อย่างจริงจังนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย สิ่งสำคัญอันหนึ่งก็คือ การที่ควรสร้างความตระหนักให้กับบุคคลากรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็น โดยเฉพาะผู้บริหาร ซึ่งจะเป็นผู้ซึ่งมีอำนาจในการที่จะริเริ่มตรงจุดนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์ความรู้

คำสำคัญ (Tags)#องค์กรแห่งการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 964, เขียน: 08 Jul 2005 @ 15:43 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)